Pad:
Startpagina » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Verkoop

 

Al onze verlopen worden geacht afgesloten te zijn overeenkomstig onze onderstaande verkoopsvoorwaarden, met uitsluiting van alle andere.

Onze offertes en tarieven zijn vrijblijvend en kunnen, behalve verkoop, op ieder moment en zonder vooropzeg gewijzigd worden.

 

Betwisting

 

Alle betwistingen of geschillen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken van Namen, Hasselt of Tongeren, al naargelang de oorsprong van de levering, zelfs in geval van meerdere verweerders, incident of oproeping tot vrijwaring. Wij wijzen uitdrukkelijk alle algemene aankoopsvoorwaarden af die vermeld staan op de brieven, bestelbons of andere documenten van onze klanten. Onze verkoopsvoorwaarden worden in alle gevallen beschouwd als met de hand geschreven en bijgevolg als de enige geldige.